Eesti tõugu mära Voore Tessa täkkvarss

15.07.2015 hommikul sündis Voore Tessal raudjas täkkvarss.  VARSA ISa ON Rasmus.

Varss sai nimeks Voore Remedes

Varss on müüa







Voore Tessa vastsündinud varss - 15.juuli 2015




Kolmepäevane Voore Remedes ema Voore Tessaga  -  18.juuli 2015




Voore Remedes - august 2015